ทุกคนต้องเตรียมเข้าสนามรบบนเตียง มาเตรียมพร้อมกันเถอะ